PRACOVIŠTĚ PRAHA 4

ul. Jílovská 1825/14a

244 470 739

PRACOVIŠTĚ PRAHA 6

Vítězné náměstí 9

224 311 185

Úvod AKTUALITY

AKTUALITY

REŽIM ORDINACÍ MEDACOR,s.r.o.

 

https://medacor-s-r-o.reservio.com

 

K preskripci léků využijte  žádosti přes webové rozhraní :

www.medacor.cz  záložka e-recept  (podléhá schválení lékařem)

 

Pravidelné kontroly pacientů na interním a kardiologickém oddělení, včetně plánovaných EKG holterů, tlakových monitorů , monitorů spánkové apnoe, ergometrie, echografická vyšetření a další  provádíme v přesně stanovenou dobu. Dodržujte stanovený termín Vaší kontroly, aby nedocházelo k hromadění pacientů v čekárnách. 

Vstup do prostoru čekárny a ordinace je povolen výhradně s respirátorem třídy FPP2.

Žádáme registrované pacienty u praktického lékaře s příznaky chřipkovitého onemocnění ( kašel, rýma, únava, bolesti svalů, zvýšená tělesná teplota) , aby  kontaktovali nejprve svého praktického lékaře telefonicky či e-mailem !!! 

 

Telefonní linky jsou přetížené. V komunikaci s námi preferujte prosím

e-mailovou komunikaci:

 

Preskripce receptů: erecept@medacor.cz

 

Kontakt na praktického lékaře Praha 4 :  v.smetanova@medacor.cz

 

Kontakt na praktického lékaře Praha 6 :  g.stankova@medacor.cz

 

Kontakt pro kardiologii a internu pro obě pracoviště:  medacor@medacor.cz

 

 

MUDr. Veronika Smetanová    

Praktický lékař Praha 4 Jílovská 1825/14a  

email.: v.smetanova@medacor.cz

tel:. 241 492 869

 

MUDr. Gabriela Staňková      

Praktický lékař Praha 6 Vítězné nám. 9        

email.:  g.stankova@medacor.cz

tel.:224 311 185

 

MUDr. Petr Lindovský, ved. lékař. NZZ Medacor, s.r.o.