PRACOVIŠTĚ PRAHA 4

ul. Jílovská 1825/14a

244 470 739

PRACOVIŠTĚ PRAHA 6

Vítězné náměstí 9

224 311 185

Úvod KARDIOLOGIE

KARDIOLOGIE

REŽIM ORDINACÍ MEDACOR,s.r.o.

 

Pravidelné kontroly pacientů na interním a kardiologickém oddělení, včetně plánovaných EKG holterů, tlakových monitorů , monitorů spánkové apnoe, ergometrie, echografická vyšetření a další  provádíme po telefonické konzultaci s pacientem v přesně stanovenou dobu. Dodržujte přesně stanovený termín Vaší kontroly, aby nedocházelo k hromadění pacientů v čekárnách.

Vstup do prostoru čekárny a ordinace je povolen výhradně s respirátorem třídy FPP2 , po změření tělesné teploty a desinfekci rukou.

Ochrana rouškou či jiným zakrytím obličeje je nedostatečná .

Do ordinace ani čekárny nebudete vpuštěni.

 

Kardiologie se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění srdce. Lékař – kardiolog diagnostikuje a léčí ischemickou chorobu srdce, srdeční selhání, vrozené vady a ostatní onemocnění a poruchy srdce.

 

 

V naší kardiologické ambulanci poskytujeme: 

 

Diagnostiku, léčbu a sledování pacientů se srdečními a cévními chorobami

 

Vyšetřování a léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárního onemocnění

 

Léčbu vysokého krevního tlaku, vrozené, získáné srdeční vady, ischemickou chorobu, srdeční selhání, poruchy rytmu, chlopenní vady, dušnost v rámci srdečních nedostatečností, onemocnění srdečních tepen

 

Vyšetřování kolapsových stavů

 

Péči o pacienty s rizikovou zátěží – rizikové faktory (např. genetická zátěž, zvýšená hladina cholesterolu, postižení tepen v ostatních povodích)

 

Péči o těhotné ženy s kardiovaskulárním onemocněním

 

Angiologické vyšetření ve spolupráci s MUDr. Miroslavem Vítovcem, CSc., MEDIVICAN s.r.o.

 

Angiologie = samostatný obor zabývající se onemocněním cév.

.

 .

Používáme tyto vyšetřovací metody:

 

EKG – Elektrokardiogram – vyšetření aktivity srdeční činnosti

 

TK – měření krevního tlaku

 

Sono karotid – ultrazvukové vyšetření na tepnách krku – Dopplerova ultrazvukového průtokoměru (doppleru) – tento přístroj využívá ultrazvuku k měření krevního tlaku a průtoku. Používá se na tepnách krku a dolních končetin většinou k zjištění průchodnosti tepny.

 

ECHO – Echokardiografie – ultrazvukové vyšetření srdce. Jedná se o zcela bezbolestné vyšetření bez nutnosti přípravy pacienta

 

Ergometrie – zátěžové EKG – je lékařská metoda, která sleduje srdce při zátěži. Nejčastěji se k vyšetření používá bicyklový ergometr nebo běžící pás. Při testu se zaznamenává EKG a tepová frekvence. Přístroj po dobu zátěže snímá tepovou frekvenci pomocí elektrod, které jsou připevněny na hrudník a končetiny. Vyšetření je fyzicky náročné, 12 hodin před testem by testovaný neměl pít alkohol ani kouřit, někdy je nutná úprava léků dle žádosti indikujícího lékaře.

 

Monitorování TK / 24 hod – lékařský přístroj sloužící k zaznamenání denního i nočního krevního tlaku.

 

Holterovo monitorování EKG – Holter je lékařský přístroj, který zaznamenává aktivitu srdce po dobu 24 hodin. Na rozdíl od EKG, jsou tak k dispozici i údaje v době zvýšené tělesné aktivity pacienta.

 

Spirometrie – funkční vyšetření plic – slouží k diagnostice chorob plic a dýchacích cest

 

Odběry krve ze žíly

 

Stanovení hladiny INR / QUICK – odběr kapilární krve z prstu