PRACOVIŠTĚ PRAHA 4

ul. Jílovská 1825/14a

244 470 739

PRACOVIŠTĚ PRAHA 6

Vítězné náměstí 9

224 311 185

Úvod PRAKTICKÝ LÉKAŘ

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

REŽIM ORDINACÍ MEDACOR,s.r.o.

 

Vstup do prostoru čekárny a ordinace je povolen výhradně s respirátorem třídy FPP2 , po změření tělesné teploty a desinfekci rukou.

Ochrana rouškou či jiným zakrytím obličeje je nedostatečná .

Do ordinace ani čekárny nebudete vpuštěni.

Žádáme registrované pacienty u praktického lékaře s příznaky chřipkovitého onemocnění ( kašel, rýma, únava, bolesti svalů, zvýšená tělesná teplota) , aby  kontaktaktovali svého praktického lékaře telefonicky či e-mailem !!!

 

Preskripce receptů je prováděna elektronicky po  telefonické či emailové žádosti .

 

Telefonní linky jsou přetížené.

V komunikaci s námi preferujte prosím e-mailovou komunikaci:

Recepty: erecept@medacor.cz

Praktický lékař Praha 4 :  v.smetanova@medacor.cz

Praktický lékař Praha 6 :  g.stankova@medacor.cz.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Veronika Smetanová    

Praktický lékař Praha 4 Jílovská 1825/14a  

 

email.: v.smetanova@medacor.cz

tel:. 241 492 869

 

MUDr. Gabriela Staňková      

Praktický lékař Praha 6 Vítězné nám. 9        

 

email.:  g.stankova@medacor.cz

tel.: 224 311 185

 

 

 

 

Odkaz na stránky o koronaviru:

https://koronavirus.mzcr.cz

 

 

MUDr. Petr Lindovský, ved. lékař. NZZ Medacor, s.r.o.

 

 

 

Praktické lékařství pro dospělé se zaměřuje na primární péči o pacienty.

Praktický lékař léčí akutní a chronická onemocnění, poskytuje prevenci a vzdělává pacienty v oblasti zdravého životního stylu.

Odborné zaměření spočívá v primární i sekundární péči o pacienty s více zdravotními potížemi a komplikacemi.